องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปี ๒๕๖๖


วันฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ท่านสุบิน บญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เป็นประธานในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี สมาชิกอบต. ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เข้าร่วมอบรม

2023-09-14
2023-09-07
2023-09-01
2023-08-18
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-08
2023-08-01
2023-07-27
2023-07-25