องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.nasom.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

2024-07-20
2024-07-18
2024-07-11
2024-06-26
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23