องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

2024-01-24
2024-01-13
2024-01-10
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-21
2023-12-07
2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20