องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๖


วันพุธที ๖ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโนนเพ็ด  ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิขชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณืในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2024-03-15
2024-03-11
2024-02-28
2024-02-22
2024-01-31
2024-01-24
2024-01-13
2024-01-10
2024-01-02
2023-12-28