องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๖


วันพุธที ๖ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโนนเพ็ด  ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิขชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณืในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2023-09-14
2023-09-07
2023-09-01
2023-08-18
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-08
2023-08-01
2023-07-27
2023-07-25