องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการปริวาสกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564


การดำเนินโครงการปริวาสกรรม ประจำปี 2564

2024-05-23
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-02
2024-04-18
2024-03-28