องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการปริวาสกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564


การดำเนินโครงการปริวาสกรรม ประจำปี 2564

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07