องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมในระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563

2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-14
2024-05-07
2024-05-07