องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมในระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07