องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564


ขอเชิญส่วนราชการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เปิดให้ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 4-31 พฤษภาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ในวันและเวลาราชการ

2021-09-10
2021-08-24
2021-07-20
2021-06-29
2021-06-29
2021-05-18
2021-05-03
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-02