องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนและการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด


ด้วยอำเภอประทาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตัวบลบ้านหนองช่างตาย ผูู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) และลงทะเบียนผู้สมัครใจฉีดวัดซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07