องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะ(โรคลัมปี- สกิน Lumpy Skin Disease : LSD) บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา


2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07