องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะ(โรคลัมปี- สกิน Lumpy Skin Disease : LSD) บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา


2021-07-20
2021-06-29
2021-06-29
2021-05-18
2021-05-03
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-02
2021-04-01
2021-03-31