องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กับตัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตายและฝ่่ายปกครองตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินกิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07