องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับ อสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกให้ความรู้ตามโครงการการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด


2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07