องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับ อสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกให้ความรู้ตามโครงการการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด


2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-14
2024-05-07
2024-05-07