องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมบูรณาการระหว่าง อบต.โนนเพ็ด ฝ่ายปกครองตำบลโนนเพ็ดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตายในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 ณ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 5


ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย และฝ่ายปกครองตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07