องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมงานรักษ์สิกรรมและตลาดนัดชาวประทายยิ้มได้ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอประทาย


ด้วยอำเภอประทาย ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอประทาย ได้บูรณาการร่วมกันจัดงานกิจกรรมงานรักษ์สิกรรมและตลาดนัดชาวประทายยิ้มได้ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอประทาย โดยมีเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า เพื่อเสริมสร้างให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาด

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07