องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย


วันอังคารทื่  ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕  นายสุบิน  บุญรุ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  โดยมีการกล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยนายบุญถิ่น  อัคขะรา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด และมีวัตุประสงค์ของโครงการ

     ๑. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์

     ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้รับการแนะแนวสุขภาพอย่างทั่วถึง

     ๓. เพื่อให้ครอบครัวได้สร้างความอบอุ่นและเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์

2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-14
2024-05-07
2024-05-07