องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย


วันอังคารทื่  ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕  นายสุบิน  บุญรุ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  โดยมีการกล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยนายบุญถิ่น  อัคขะรา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด และมีวัตุประสงค์ของโครงการ

     ๑. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์

     ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้รับการแนะแนวสุขภาพอย่างทั่วถึง

     ๓. เพื่อให้ครอบครัวได้สร้างความอบอุ่นและเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07