องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมตามโครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะผุ้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่จะเวียนมาถึงและปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำ และอนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป ตามโครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

2022-09-29
2022-09-06
2022-08-29
2022-08-11
2022-08-09
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-06-29
2022-06-28