องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมตามโครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะผุ้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่จะเวียนมาถึงและปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำ และอนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป ตามโครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07