องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ได้ออกพ่นหมอกควันทุกหมู่บ้าน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนเพ็ด  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕

2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-20
2022-11-29
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-11