องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ได้ออกพ่นหมอกควันทุกหมู่บ้าน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนเพ็ด  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕

2024-03-15
2024-03-11
2024-02-28
2024-02-22
2024-01-31
2024-01-24
2024-01-13
2024-01-10
2024-01-02
2023-12-28