องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ได้ออกพ่นหมอกควันทุกหมู่บ้าน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนเพ็ด  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07