องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการประชุมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบเหตุอุทกภัย ประจำปี 2565


ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้เป็นประธานฯ ดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-20
2022-11-29
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-11