องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการประชุมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบเหตุอุทกภัย ประจำปี 2565


ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้เป็นประธานฯ ดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07