องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๕


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำโดยท่านชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก ๓ RS ใช้ซ้ำ ใช้น้อย และนำกลับมาใช้ใหม่ และการทำถังขยะเปียก ในโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๕ 

2024-01-24
2024-01-13
2024-01-10
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-21
2023-12-07
2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20