องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๕


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำโดยท่านชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก ๓ RS ใช้ซ้ำ ใช้น้อย และนำกลับมาใช้ใหม่ และการทำถังขยะเปียก ในโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๕ 

2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-20
2022-11-29
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-11