องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๕


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำโดยท่านชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก ๓ RS ใช้ซ้ำ ใช้น้อย และนำกลับมาใช้ใหม่ และการทำถังขยะเปียก ในโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๕ 

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07