องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำโดยท่านสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นทุกคน ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ที่สำนักงาน ตามนโยบายของรัฐบาล

2022-11-29
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-11
2022-10-11
2022-10-06
2022-09-29
2022-09-06
2022-08-29
2022-08-11