องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลเนื่องจากการปฏิบัติราชการ (No Gift Polecy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองช่างตาย ฝ่ายปกครองตำบลโนนเพ็ด อสม.ตำบลโนนเพ็ด ได้ร่วมกันแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลเนื่องจากการปฏิบัติราชการ(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

2022-11-29
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-11
2022-10-11
2022-10-06
2022-09-29
2022-09-06
2022-08-29
2022-08-11