องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลเนื่องจากการปฏิบัติราชการ (No Gift Polecy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองช่างตาย ฝ่ายปกครองตำบลโนนเพ็ด อสม.ตำบลโนนเพ็ด ได้ร่วมกันแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลเนื่องจากการปฏิบัติราชการ(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

2024-01-24
2024-01-13
2024-01-10
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-21
2023-12-07
2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20