องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำโดยนายสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ผู้เข้าประชุมร่วม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./ประธานอสม./ผอ.รพ.สต.หนองช่างตายและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โดยใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้การทำถังขยะเปียกในครัวเรือนที่ถูกต้อง

2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-01
2023-08-18