องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำโดยนายสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ผู้เข้าประชุมร่วม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./ประธานอสม./ผอ.รพ.สต.หนองช่างตายและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โดยใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้การทำถังขยะเปียกในครัวเรือนที่ถูกต้อง

2022-11-29
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-11
2022-10-11
2022-10-06
2022-09-29
2022-09-06
2022-08-29
2022-08-11