องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงออกพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ปรจำปี 2565


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมแสดงออกพลังการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา และรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่ผลคะแนนในระดับ AA

2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07
2023-02-16
2023-02-08
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-23
2022-12-22