องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงออกพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ปรจำปี 2566


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมแสดงออกพลังการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา และรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่ผลคะแนนในระดับ AA

2024-01-24
2024-01-13
2024-01-10
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-21
2023-12-07
2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20