องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


ประชุมหารือในการบูรณาการร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและป้องกัน COVID-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566


เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลโนนเพ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย เจ้าหน้าที่ อบต.โนนเพ็ด อสม.และ เจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลโนนเพ็ด ร่วมกันประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

2024-01-24
2024-01-13
2024-01-10
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-21
2023-12-07
2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20