องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๖


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๖  โดยใช้หลัก ๓ RS  และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้กับผู้นำชุมชน  ประชาชน ในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด

2024-05-23
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-07
2024-05-02
2024-04-18
2024-03-28