องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๖


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๖  โดยใช้หลัก ๓ RS  และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้กับผู้นำชุมชน  ประชาชน ในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด

2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-20
2022-11-29
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-11