องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่างพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่างพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน  บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย ที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองห่าง ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายปารินทร์  บรรเลงเสนาะ  นายอำเภอประทายเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้ 

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07