องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่างพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่างพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน  บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย ที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านหนองห่าง ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายปารินทร์  บรรเลงเสนาะ  นายอำเภอประทายเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้ 

2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-20
2022-11-29
2022-11-24
2022-11-22
2022-11-11