องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖


วันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำโดยท่านสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  ร่วมด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด  ได้อบรมและศึกษาดูงานที ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนา อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07