องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๖


วันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด นำโดยท่านสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  ร่วมด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด  ได้อบรมและศึกษาดูงานที ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนา อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-14
2024-05-07
2024-05-07