องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ วันเริ่ม ระยะเวลา ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ระยะเวลา ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

                                              

2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07
2023-02-16
2023-02-08
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-23
2022-12-22