องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า ฯลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลโนนเพ็ด เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อนำมาปฏิบัติงาน และใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-01
2023-08-18