องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า ฯลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลโนนเพ็ด เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อนำมาปฏิบัติงาน และใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07