องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 📌📌📌📌

กองคลัง (งานจัดเก็บภาษี) ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.6) ประจำปี 2566 แล้ว สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2566

🏠 หากผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินแล้ว 🙏กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากไม่ถูกต้องท่านสามารถยื่นคัดค้านได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

🎉หมายเหตุ

(*) หากท่านใดยังไม่ได้รับหนังสือแจ้ง ประเมินฯ อาจเป็นด้วยเหตุเงื่อนไขเข้าข่ายการยกเว้นภาษี หรือยังไม่ได้รับการสำรวจข้อมูล แต่เพื่อความถูกต้องและแก้ข้อสงสัยในการชำระภาษี

📢ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ (งานจัดเก็บรายได้)

ได้เลยคะ ขอบคณค่ะ โทร. 0862293515

2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-14
2024-05-07
2024-05-07