องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


ออกพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566


วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 พนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีรายได้ อบต.โนนเพ็ด ออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง🏠 ณ หมู่ที่ 1-11 ตำบลโนนเพ็ด ประจำปี 2566

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07