องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้เป็นประธานในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖  และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในทุกหมู่บ้านในตำบลโนนเพ็ด

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-18
2023-05-08
2023-05-02
2023-04-07
2023-03-22
2023-03-07
2023-03-07