องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้เป็นประธานในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖  และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในทุกหมู่บ้านในตำบลโนนเพ็ด

2023-11-27
2023-10-09
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-01
2023-08-18