องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนปฏิบัติการป้้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]147
22 ประกาศแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2561 ]146
23 ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้ัองกันอัคคีภัย ปี2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]140
24 ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกันวาตภัย ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]148
25 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด [ 6 มี.ค. 2561 ]139
 
|1หน้า 2