องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ปรับปรุ่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ปรับปรุ่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3

    เอกสารประกอบ ปรับปรุ่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ