องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร


รายงานการติดตามประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรม ปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรม ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ