องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง