องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ