องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


การกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ