องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


แจ้งยอดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แจ้งยอดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง