องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ