องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานรายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.1) ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทภาษีป้าย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานรายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.1) ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทภาษีป้าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ