องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ