องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง