องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ