องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
  โครงการกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด บ้านโนนเพ็ด หมู่ ๕[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 57]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนด...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพ...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปี ๒๕๖๖[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการ...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการปล...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สม...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมสืบสานประเพณีทอดเทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วั...[วันที่ 2023-08-01][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออ...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถ...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 33]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10