องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
  โครงการงดใช้โฟม หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง ประจำปี ๒๕๖๕[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 98]
 
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการส...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 145]
 
  รณรงค์ใส่ทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำป...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 74]
 
  กิจกรรมงานรักษ์สิกรรมและตลาดนัดชาวประทายยิ้มได้ ปร...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 135]
 
  กิจกรรมแสดงพลังรณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจร...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 166]
 
  กิจกรรมบูรณาการระหว่าง อบต.โนนเพ็ด ฝ่ายปกครองตำบลโ...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 226]
 
  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับโรงพย...[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 266]
 
  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับ อส...[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 312]
 
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กับตัวที่ได้รับผลกร...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 235]
 
  โครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออ...[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 194]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะ...[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 415]
 
  กิจกรรมรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนและการให้ความรู้...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 392]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6