องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร


แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ