องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2560-2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]145
22 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]166
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 [ 5 มี.ค. 2564 ]159
24 แผนจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2561 [ 12 ก.พ. 2564 ]138
 
|1หน้า 2