องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]126
82 ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]129
83 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]127
84 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 1 พ.ค. 2563 ]127
85 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 1 พ.ค. 2563 ]130
86 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาCOVID-19 [ 13 เม.ย. 2563 ]133
87 ประชาสัมพันธ์กระบวนงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]132
88 ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]139
89 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]132
90 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]130
91 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค COVID - 19 [ 16 มี.ค. 2563 ]127
92 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 20 ก.พ. 2563 ]134
93 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2563 ]137
94 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]129
95 ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]133
96 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 12 พ.ย. 2562 ]124
97 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 12 พ.ย. 2562 ]129
98 ประชาสัมพันธ์การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลองกระทงประจำปี 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]132
99 ประชาสัมพันธ์การกวดขันการจำหน่ายและเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลองกระทงประจำปี 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]136
100 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]127
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7