องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]127
102 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]134
103 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]136
104 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]129
105 ประกาศกระบวนงานบริการประชาชน ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]132
106 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล [ 26 ส.ค. 2562 ]131
107 ประชาสันพันธ์เชิญชวนร่วมลงนามเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 16 ส.ค. 2562 ]134
108 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 10 ก.ค. 2562 ]125
109 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปี 2561 [ 1 ก.ค. 2562 ]135
110 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ให้ประชาชนทราบ [ 21 มิ.ย. 2562 ]136
111 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง [ 18 มิ.ย. 2562 ]129
112 ประชาสัมพันธ์การให้ความรูู้เพื่อรับมือวาตภัย [ 18 มิ.ย. 2562 ]130
113 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 18 มิ.ย. 2562 ]148
114 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร [ 18 มิ.ย. 2562 ]133
115 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]133
116 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 มิ.ย. 2562 ]128
117 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 [ 14 มิ.ย. 2562 ]138
118 แผนการรวบรวมศูนย์กลางแหล่งความรู้และปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(๕ ส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 13 มิ.ย. 2562 ]127
119 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัยข้าราชการ [ 13 มิ.ย. 2562 ]131
120 ประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self Learning) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอ่านศึกษาหาความรู้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน [ 13 มิ.ย. 2562 ]128
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7