องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]144
122 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหองคอกควาย หมู่ที่ 4 [ 13 พ.ค. 2563 ]153
123 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]151
124 ประชาสัมพันธ์ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]145
125 ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]146
126 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]145
127 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 1 พ.ค. 2563 ]145
128 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 1 พ.ค. 2563 ]146
129 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาCOVID-19 [ 13 เม.ย. 2563 ]149
130 ประชาสัมพันธ์กระบวนงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]150
131 ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]158
132 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]149
133 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]146
134 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค COVID - 19 [ 16 มี.ค. 2563 ]142
135 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 20 ก.พ. 2563 ]169
136 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2563 ]154
137 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]147
138 ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]149
139 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 12 พ.ย. 2562 ]143
140 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 12 พ.ย. 2562 ]143
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9