องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผน่ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]132
122 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]130
123 ประชาสัมพันธ์กระบวนงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]138
124 ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm 2.5) ปี 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]134
125 ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ [ 6 มิ.ย. 2562 ]130
126 ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 มิ.ย. 2562 ]133
127 ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 มิ.ย. 2562 ]129
128 ประชาสัมพันธ์การประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 มิ.ย. 2562 ]137
129 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 [ 6 มิ.ย. 2562 ]162
130 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]135
131 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]136
132 ประกาศกระบวนงานบริการประชาชน ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]141
133 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ อบต.โนนเพ็ด [ 3 ต.ค. 2561 ]139
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7