องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ [ 8 มี.ค. 2564 ]150
22 แบบฟอร์มสำรวจเกี่ยวกับที่ดิน [ 8 มี.ค. 2564 ]120
23 แบบฟอร์มใบสอบประวัติผู้ป่วยเอดส์ [ 8 มี.ค. 2564 ]138
24 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการชี้เขตที่ดิน [ 8 มี.ค. 2564 ]182
25 แบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์ของรับสงเคราะห์ [ 8 มี.ค. 2564 ]123
26 แบบฟอร์มคำขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล [ 8 มี.ค. 2564 ]142
27 คำขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร [ 5 มี.ค. 2564 ]142
28 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน [ 5 มี.ค. 2564 ]150
29 หนังสือรับรองของผู้ใหญ่บ้าน [ 5 มี.ค. 2564 ]136
30 ขั้นการขออนุญาตขุดดินถมดิน [ 5 มี.ค. 2564 ]146
31 คู่มือการปฏิบัติงานบริการประชาชน [ 5 มี.ค. 2564 ]138
32 คู่มือและแบบฟอร์มการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ [ 5 มี.ค. 2564 ]136
33 แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบเหตุสาธารณภัย [ 5 มี.ค. 2564 ]155
34 แบบฟอร์มคำร้องขอรับการสนับสนุนรถน้ำอเนกประสงค์ [ 5 มี.ค. 2564 ]131
35 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.พ.ศ.2561 [ 5 มี.ค. 2564 ]134
36 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.พ.ศ.2560 [ 5 มี.ค. 2564 ]157
37 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]140
38 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2564 ]150
 
|1หน้า 2